Slide background Big baloon Medium blured baloon Small blured baloon

Vad är utfallet på er största investering?

Slide background

Hur blir ni en attraktiv arbetsgivare?

Slide background

Vad motiverar era anställda?

Om imoveri

imoveri är ett kunskapsintensivt tjänsteföretag som erbjuder sina kunder lösningar för att optimera sin största investering – de anställdas totala ersättningskostnader (Total Rewards).

  • imoveri använder en avancerad analysmetodik som ger våra kunder ett strategiskt ledningsverktyg. Vi hjälper våra kunder att säkerställa att de får maximal utdelning av sina personalrelaterade investeringar.
  • Med vår innovativa undersökningsmetodik gör vi en fullständig analys av ert största kostnadsområde där vi jämför er nuvarande investering med de anställdas upplevda värde av den.
  • Med hjälp av relevant, tillförlitlig och högkvalitativ data skapar vi en detaljerad avvikelseanalys mellan era nuvarande investeringar och de anställdas önskade investeringar. Det här ger er en utmärkt översikt och kontroll över avkastningen på era personalinvesteringar, samt en detaljerad insikt i inom vilka områden som potentiella optimeringar kan göras.

Varför imoveri?

Return On Investment

imoveri hjälper er förstå de värdedrivande delarna i er största investering – era Total Rewardkostnader

Optimering

imoveri jämför era anställdas preferenser med ert företags kostnader för att hjälpa er att optimera er största investering

Knowtivation

imoveri ger er strategiska insikter över vad som motiverar era anställda – en förutsättning för att kunna bli och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare

Våra produkter

TRVS product

Total Rewards Value

Investerar ni i de saker era anställda uppskattar mest, eller i sådant som de inte uppskattar alls? Vår lösning hjälper er att förstå er ROI på er största investering och hur ni kan optimera och säkerställa ett maximalt utfall på individuell-, avdelnings- och organisatorisk nivå.
WLBS product

Work-life balance

Att arbetsvillkoren möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid är en allt viktigare fråga för både företag och anställda. Vår lösning ger er detaljerade insikter i hur ni kan förbättra balansen mellan arbete och fritid för era anställda, vare sig det rör sig om på individ-, avdelnings- eller organisatorisk nivå.
EES product

Employee engagement

Vet ni hur era anställda upplever den allmänna arbetsmiljön i er organisation? Vår lösning hjälper er att få insikt i hur engagemang, ledarskap, organisationens värderingar samt utvecklingspotential ser ut och/eller uppfattas i er organisation.

The only thing worse than being blind is having sight but no vision.

-- Helen Keller --

Inspiration

Inspiration

Nyckelkompetenser hot mot företags tillväxt

The PwC Global CEO Survey Report for 2015 identifies over-regulation, availability of key skills, and the government response to fiscal deficit and debt burden as the three biggest threats to organizational growth worldwide.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Tomt arbete kan bekämpas

Swedish sociologist Roland Paulsen's dissertation Empty Labor – Subjectivity and idleness at work has attracted a lot of medial attention. In the dissertation, Paulsen studies how and why people do a lot of other things than work at work, which he calls empty labor.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Rop på högre transparens för personalkostnader

The leaders of Svensk Handel, Almega, Teknikföretagen and Svenskt näringsliv argue for higher awareness and transparency when it comes to how much employees cost employers. A study shows that only one out of five people have a somewhat correct belief of how much the general pay roll tax (the arbetsgivaravgift), that is not visible on the pay slip, amounts to.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Kunskap krävs för bättre ledarskap

"We must see a rebirth of the concept of leadership", says Erik Ringertz, CEO of Netlight in an article in Chef. This prize-winning and appraised leader discusses the leadership of the future together with a number of experts in connection with a survey conducted by Chef.

Please click the link above to read the full story.

Visste du att:

0

%

är den genomsnittliga avvikelsen mellan nuvarande investeringar och de anställdas önskade investeringar?

0

%

av de anställda inte är medvetna om de investeringar som görs i deras pensionssparande?

0

%

av de anställda skulle föredra en variabel komponent i sina ersättningspaket?

0

%

av investeringarna i inflytande över egen tid borde omfördelas från utökad semester till flexibel arbetstid?

Vad är det potentiella optimeringsvärdet i er organisation?

Kontakta oss

Är du nyfiken och vill veta mer eller har du synpunkter och funderingar? Tveka inte, maila eller ring oss nu direkt!