Slide background

Vad är utfallet på er största investering?

Slide background

Hur blir ni en attraktiv arbetsgivare?

Slide background

Vad motiverar era anställda?

Om imoveri

imoveri är ett kunskapsintensivt tjänsteföretag som erbjuder sina kunder lösningar för att optimera de anställdas totala ersättningskostnader – vilka för många företag är den största utgiftsposten.

  • imoveri kan hantera alla era problem inom belöningsområdet, vare sig det gäller att utföra tydliga projektuppdrag eller att arbeta som löpande stöd åt er verksamhet. imoveri arbetar nätverksbaserat, vilket säkerställer att hur specifikt och unikt ert problem än är så hittar vi alltid den bästa lösningen för er.
  • Utöver allmänt konsultstöd och skräddarsydda lösningar erbjuder imoveri något som vi kallar True rewards value solution (TRVS), med vilken vi undersöker hur väl ni optimerat er kostnadsmassa inom olika ersättningar. Läs mer om detta under rubriken våra tjänstelösningar.
  • imoveri genomför också work-life balanceundersökningar. Vår metodik syftar till att ge er organisation detaljerad kunskap i hur ni kan se till att de anställda når deras fulla potential hos er utan att hindras av de praktiska utmaningar som hör livspusslet till. Vi undersöker även om det finns risk för olika former av ohälsa hos er, så att ni i tid kan komma till rätta med sådana eventuella problem. Läs mer om detta under rubriken våra tjänstelösningar.

Varför imoveri?

Return On Investment

imoveri hjälper er förstå de värdedrivande delarna i er största investering – era Total Rewardkostnader

Belöningsoptimering

imoveri jämför era anställdas preferenser med ert företags kostnader för att hjälpa er att optimera er största investering

Knowtivation

imoveri ger er strategiska insikter över vad som motiverar era anställda – en förutsättning för att kunna bli och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare

Våra tjänstelösningar

Consulting product

Konsultuppdrag Comp&Ben

Vår ambition är att kunna vara en helhetsleverantör åt er för hjälp och stöd med frågor som rör belöning. Vi kan hjälpa er med löpande arbetsuppgifter eller arbeta i tydligt avgränsade projekt.
TRVS product

Total Rewards Value

Investerar ni i de saker era anställda uppskattar mest, eller i sådant som de inte uppskattar alls? Vår lösning hjälper er att förstå er ROI på er största investering och hur ni kan optimera och säkerställa ett maximalt utfall på individuell-, avdelnings- och organisatorisk nivå.
WLBS product

Work-life balance

Att arbetsvillkoren möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid är en allt viktigare fråga för både företag och anställda. Vår lösning ger er detaljerade insikter i hur ni kan förbättra balansen mellan arbete och fritid för era anställda, vare sig det rör sig om på individ-, avdelnings- eller organisatorisk nivå.

The only thing worse than being blind is having sight but no vision.

-- Helen Keller --

Inspiration

Inspiration

Nyckelkompetenser hot mot företags tillväxt

The PwC Global CEO Survey Report for 2015 identifies over-regulation, availability of key skills, and the government response to fiscal deficit and debt burden as the three biggest threats to organizational growth worldwide.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Tomt arbete kan bekämpas

Swedish sociologist Roland Paulsen's dissertation Empty Labor – Subjectivity and idleness at work has attracted a lot of medial attention. In the dissertation, Paulsen studies how and why people do a lot of other things than work at work, which he calls empty labor.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Rop på högre transparens för personalkostnader

The leaders of Svensk Handel, Almega, Teknikföretagen and Svenskt näringsliv argue for higher awareness and transparency when it comes to how much employees cost employers. A study shows that only one out of five people have a somewhat correct belief of how much the general pay roll tax (the arbetsgivaravgift), that is not visible on the pay slip, amounts to.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Kunskap krävs för bättre ledarskap

"We must see a rebirth of the concept of leadership", says Erik Ringertz, CEO of Netlight in an article in Chef. This prize-winning and appraised leader discusses the leadership of the future together with a number of experts in connection with a survey conducted by Chef.

Please click the link above to read the full story.

Visste du att:

0

%

är den genomsnittliga avvikelsen mellan nuvarande investeringar och de anställdas önskade investeringar?

0

%

av de anställda inte är medvetna om de investeringar som görs i deras pensionssparande?

0

%

av de anställda skulle föredra en variabel komponent i sina ersättningspaket?

0

%

av investeringarna i inflytande över egen tid borde omfördelas från utökad semester till flexibel arbetstid?

Vad är det potentiella optimeringsvärdet i er organisation?

Kontakta oss

Är du nyfiken och vill veta mer eller har du synpunkter och funderingar? Tveka inte, maila eller ring oss nu direkt!